Werkgroep Diaconessen ZHS

werkgroep diac. zhs

Patiënten denken mee over nieuwe polikliniek Diakonessenhuis Utrecht
Op donderdag 25 september 2014 dacht een panel van patiënten mee over de verbouw- en inrichtingsplannen voor de nieuwe polikliniek van het Diakonessenhuis Utrecht. Het panel bestaat uit leden van de ouderenbonden KBO Leidsche Rijn en ANBO Utrecht. Zij kijken de komende maanden mee vanuit het perspectief van de patiënt in het algemeen en de oudere patiënt in het bijzonder. Het betrekken van oudere patiënten past bij het streven van het Diakonessenhuis om optimaal ingericht te zijn op de doelgroep senioren.

Frisse blik
‘Het Diakonessenhuis let voortdurend op de ervaring en beleving van patienten. Zodat een bezoek aan het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk verloopt. Toch merken we dat we, als professionals, soms op een andere manier naar processen en gebouwinrichting kijken dan de patiënt of bezoeker’ aldus Franca Kerstens, projectleider verbouw polikliniek van het Diakonessenhuis. ‘De patiënt kijkt met een andere blik naar zaken als toegankelijkheid van voorzieningen. Hoe vind ik mijn weg in het ziekenhuis? Zijn er voldoende toiletten en kan ik daar met mijn rolstoel in? Heb ik voldoende privacy aan de balie of in de spreekkamer van de dokter? Daarom hebben wij de ouderenbonden in Utrecht gevraagd om de komende maanden met ons vanuit patiëntenperspectief mee te kijken naar de inrichting van de toekomstige polikliniek’.

Rekening houden met verschillende behoeften
Bij de nieuw- en verbouw van het Diakonessenhuis worden de eisen van specifieke doelgroepen meegenomen. De kinderafdelingen en de polikliniek Kindergeneeskunde zijn zo ingericht dat een verblijf op deze plekken voor kinderen zo aangenaam mogelijk is en aansluit op de belevingswereld van kinderen. Een klankbordgroep van verschillende patiënten keek mee naar de inrichting van de nieuwe entreehal en gaf aan welke behoeften zij hebben rond aankomst bij en binnenkomst in het ziekenhuis. Met de input van het patiëntenpanel polikliniek, wil het ziekenhuis ook de behoeften en wensen van de oudere patiënt goed in beeld brengen.

Nieuw- en verbouw in het Diakonessenhuis
Het Diakonessenhuis werkt aan een ziekenhuis dat geheel voldoet aan de allerlaatste inzichten van de moderne gezondheidszorg. Open, overzichtelijk en patiëntvriendelijk, met zoveel mogelijk comfort voor patiënten. Het bouwen aan de toekomst begon met de bouw van een nieuwe polikliniek in Zeist en het Spoedzorgcentrum in Utrecht. Aansluitend vindt de verbouw van de rest van het ziekenhuis in Utrecht plaats, waaronder de entree, de verpleegafdelingen, de poliklinieken en de herinrichting van het terrein. Waarbij het terrein een open en groen karakter krijgt.