Inschrijfformulier

U kunt dit inschrijfformulier hieronder kopiëren en in Word of ander tekstverwerking programma plakken als: Plakken speciaal als: Opgemaakte tekst (RTF) zodat u het gemakkelijk kunt invullen en als bijlage meesturen.

U kunt het formulier ook in PDF afdrukken.

Hiervoor dient u Adobe-reader op uw PC te hebben.

Dit programma kunt u gratis downloaden.
let er op dat u de vinkjes weghaalt als u het programma Mc Avee niet wilt installeren!
Klik hier voor adobe reader


Aanmeldingsformulier nieuwe leden KBO Leidsche Rijn

Voorletter*________________________________________ M/V
Tussenvoegsel* ___________________________________
Achternaam* ___________________________________
Geboortedatum ___________________________________
Beroep (voormalig) ___________________________________
Voorletters*_______________________________________ M/V
Tussenvoegsel* ___________________________________
Achternaam* ___________________________________
Geboortedatum ___________________________________
Beroep (voormalig) ___________________________________
Adres _________________________________________
Huisnr. _________ Postcode _______________
Woonplaats _________________________________________
Telefoon ____________________ Mobiel: 06-_______________
E-mailadres ___________________________________________
Indien automatische incasso contributie dan rondje aankruisen.
O  Ik ga  akkoord met automatische incasso van de jaarlijkse
contributie van mijn bankrekeningnummer:
NL |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|
Bent u elders ingeschreven als lid van de KBO?
Zo ja onder welk nummer _________________
Datum: _________________ Handtekening:__________________
Opmerking* Namen overeenkomstig de officiële tenaamstelling van
bijvoorbeeld uw paspoort of ID kaart of bankrekening.
Contributie bedraagt in 2020 € 27,50 per jaar, per persoon.
Inleveren bij of opsturen in een envelop (met postzegel) naar:
Ledenadministratie: p/a dhr. F.G. de Kroon
Loswal 4
3451 DA Vleuten
Gegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG-regels 2018.