Welkom

Welkom op de website van KBO Leidsche Rijn.

De KBO Leidsche Rijn richt zich op de 50+ers van de gehele regio Leidsche Rijn. Alle senioren in Vleuten, De Meern, Haarzuilens, Montfoort en de nieuwbouwwijken Leidsche Rijn zijn van harte welkom; En dat alles onder het motto “Omzien naar elkaar”

De KBO komt op voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord, organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor gezelligheid maar zeker ook op het gebied van pastoraal, zingeving en ondersteuning.

De senioren staan in het middelpunt. KBO Leidsche Rijn met ca. 825 leden, is een van de afdelingen van de Provinciale KBO Utrecht met een totaal van ca. 10.000 leden, die op haar beurt deel uit maakt van de landelijke KBO-PCOB te Nieuwegein,
gevestigd Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein.

KBO-PCOB is de grootste ouderenbond in Nederland met een kleine 250.000 leden. Elke afdeling is geheel zelfstandig met eigen statuten, een eigen bestuur en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

KBO Leidsche Rijn hanteert de drie O’s Ondernemend, Onderzoekend en Ondersteunend.

Ondernemend in de vorm van activiteiten voor zowel de oudere als de jongere senior. Natuurlijk nog wel KKK (kaarten, kienen, keuvelen) maar ook veel activiteiten die aanspreken bij jongere senioren zoals themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Cultuur in de vorm van stadswandelingen, museumbezoek e.d. Ook aandacht voor sociale media, voorlichtingen en …… te veel om op te noemen.

Onderzoekend op het gebied van maatschappelijke veranderingen om zo de belangen van de senioren optimaal te kunnen behartigen bij de gemeentelijke overheid. Deze belangenbehartiging wordt gedaan in samenwerking met PCOB en de plaatselijk welzijnsorganisaties en zeker niet in de laatste plaats met het COSBO stad Utrecht.

Ondersteunend voor de senioren door het hebben van VOA’s (vrijwillige ouderen adviseurs) waar men terecht kan met de meest uiteenlopende vragen. Het hebben van HUBA’s (hulp bij belasting aangifte) en de landelijke service- en juristentelefoon.

Een vierde O mag niet ontbreken. De O van Open voor alle senioren. KBO Leidsche Rijn staat open voor alle senioren vanaf 50 jaar in de regio ongeacht zijn of haar geloofsrichting. Maar de katholieke grondslag is ons belangrijke uitgangspunt.

Leden ontvangen 10x per jaar het Magazine van KBO-PCOB en ons eigen informatieblad INFO.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Mevr. N. de Smit
Wolweverslaan 56
3454 GM De Meern

Tel. 030-666 50 13
e-mail:

laatste update  20-12-2021