Welkom

op de website van KBO Leidsche Rijn
De KBO Leidsche Rijn richt zich op de 50+ers van de gehele regio Leidsche Rijn. Alle senioren in Vleuten/De Meern /Haarzuilens, Harmelen, Montfoort en de nieuwbouwwijken Leidsche Rijn zijn van harte welkom.

De KBO komt op voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord, organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor gezelligheid maar zeker ook op het gebied van pastoraal, zingeving en ondersteuning.
De senioren staan in het middelpunt. KBO Leidsche Rijn met ca. 900 leden, is een van de achttien afdelingen die deel uit maken van de Provinciale KBO Utrecht met een totaal van ca. 10.000 leden, die op haar beurt een van de elf bonden is van de landelijk Unie KBO in Den Bosch.
Het geheel is een federatie met totaal ca. 190.000 leden, waarmee de KBO behoort tot een van de grootste ouderenbonden in Nederland. Elke afdeling en bond is geheel zelfstandig met eigen statuten, een eigen bestuur en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

KBO Leidsche Rijn hanteert de drie O’s Ondernemend, Onderzoekend en Ondersteunend.

Ondernemend in de vorm van activiteiten voor zowel de oudere als de jongere senior. Natuurlijk nog wel KKK (kaarten,kienen,keuvelen) maar ook veel activiteiten die aanspreken bij jongere senioren zoals themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Cultuur in de vorm van stadswandelingen, museumbezoek e.d. Ook aandacht voor sociale media, voorlichtingen en …… te veel om op te noemen.

Onderzoekend op het gebied van maatschappelijke veranderingen om zo de belangen van de senioren optimaal te kunnen behartigen bij de gemeentelijke overheid. Deze belangenbehartiging wordt gedaan in samenwerking met andere ouderenbonden zoals PCOB en ANBO, de plaatselijk welzijnsorganisaties en zeker niet in de laatste plaats met het COSBO stad Utrecht.

Ondersteunend voor de senioren door het hebben van VOA’s (vrijwillige ouderen adviseurs) waar men terecht kan met de meest uiteenlopende vragen. Het hebben van HUBA’s (hulp bij belasting aangifte) en de landelijke service- en juristentelefoon.

Een vierde O mag niet ontbreken. De O van Open voor alle senioren. KBO Leidsche Rijn staat open voor alle senioren vanaf 50 jaar in de regio ongeacht zijn of haar geloofsrichting. Maar de katholieke grondslag is ons belangrijke uitgangspunt.

Secretariaat:
Mevr. N. de Smit
Wolweverslaan 56
3454 GM De Meern
Tel. 030-666 50 13
e-mail: n.desmit@casema.nl

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow